Ferlin Innovatie

Ons ontwikkelproces van idee tot realisatie

benieuwd hoe wij producten lanceren? 

1. Idee

Een icoon van een gloeilamp
Ferlin zit vol met ideeën voor innovaties. Bij bepaalde urgentie gaan deze door in het ontwikkelproces.

2. onderzoek

Een icoon van een vergrootglas

Dit idee wordt verder onderzocht. Uit dit onderzoek volgt een lijst aan eisen en wensen.

3. Concepten

Een icoon van tandwiel en een doolhof ineen

Aan de hand van dit morfologisch overzicht en onze product matrix gaan onze creatieve geesten aan de gang met het maken van vaak meerdere concepten

4. prototype

Een icoon van een passer op een kaart

Uit deze concepten wordt er een gekozen om verder uit te werken als prototype. Met het prototype testen we de oplossingen voor de technische knelpunten.

5. interne test

Een icoon van een checklist

Tijdens de interne test wordt bepaald in hoeverre het prototype voldoet aan onze productmatrix en morfologisch overzicht.

6. serie 0

Een icoon van een doseermachine

Vervolgens ontstaat de verbeterde versie van het prototype. De integreerbaarheid van de machine is in acht gehouden.

7. externe test

Een icoon van een laptop met een checklist en tandwielen

Onze klant is een belangrijke inspiratiebron.
 De feedback wordt gebruikt om ons product perfect te laten passen in het productieproces.

8. eindproduct

Een icoon van een opstijgende raket

Na de laatste verbeterpunten brengt Ferlin het eindproduct op de markt. Nu is de machine dus beschikbaar voor iedereen.

Blijf op de hoogte van de innovaties van ferlin

Schrijf u nu in

De weg naar innovatie

Binnen Ferlin werken ze met een standaard ontwikkelproces om nieuwe ideeën uit te werken. Dit is een gestructureerd proces waarbij alle keuzes worden gedocumenteerd. Zo is er duidelijkheid over de voortgang en vindt de betrokkenheid van de juiste personen plaats. Het waarborgen van kwaliteit is hierbij essentieel. De weg naar innovatie heeft 8 stappen:

stap 1: Het Idee 

Een innovatie begint altijd bij een idee. Hier zit Ferlin vol van. Vaak ontstaat deze uit de vraag van klanten en inspelenop de markt. Dit idee wordt eerst voorgelegd aan engineering. Zij voeren een aantal analyses uit omtrent de potentie van dit idee. Vervolgens worden de resultaten gepresenteerd aan de relevante personen. Zij checken of dit binnen de visie van Ferlin valt.

stap 2: Het onderzoek

De volgende stap is het vooronderzoek. Deze bestaat onder andere uit een analyse betreffend de concurrentie en de marktvraag. Tevens wordt gekeken naar het risico en de randvoorwaarden. Daarna wordt het idee gevalideerd in een presentatie voor de relevante mensen. Uiteindelijk wordt besloten welke eisen en wensen aan het idee worden gesteld.

stap 3: de concepten

In deze stap worden functies vanuit eisen en wensen gedestilleerd.Na een brainstorm sessie is een morfologisch overzicht opgesteld. Hieruit komen een aantal concepten tot stand. Deze worden zo ver mogelijk uitgedacht. Zo werkt Ferlin visuele weergaven, technische specs en kosten uit. Bij Ferlin staat kwaliteit voorop. Daarom krijgt elk concept een score aan de hand van de eisen en wensen. Aan de hand hiervan wordt het beste concept gekozen.

stap 4: het prototype

Bij Ferlin staat functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid voorop. Het prototype bestaat uit een functioneel ontwerp die oplossingen voor technische knelpunten test. Voor het beste resultaat is er geen limiet aan ontwerpen en vormvariaties. De resultaten worden beoordeeld aan de hand van de gestelde eisen. Deze en de verbeterpunten worden met de relevante mensen besproken. 

 

stap 5: de interne test

De volgende stap betreft het volledig uitwerken van het prototype. Ferlin staat voor betrouwbaarheid. Het is doel is daarom ook om alle aspecten van het prototype werkend te hebben. Dit product heeft nog niet de vormgeving op uiteindelijk niveau. Het gaat hier voornamelijk om de functionaliteit van de nieuwe machine. Verschillende testen worden uitgevoerd en de resultaten worden besproken met de relevante mensen om verbeterpunten toe te passen.

stap 6: serie 0

Tijdens deze stap wordt het prototype waar nodig nog verbeterd. Dit betreft voornamelijk aspecten zoals vormgeving, handleiding, CE keuring en logistiek. Hierbij houdt Ferlin de gebruiksvriendelijkheid en integreerbaarheid in acht. In de werkplaats wordt uitleg over de opbouw van de machine gegeven. Vervolgens worden klanten voor de externe testen gezocht.

stap 7: de externe test

Bij een externe test wordt de machine opgebouwd bij geselecteerde klanten. Zij testen het product uitbundig. Tijdens de testen bezoekt Ferlin de klant regelmatig. Vervolgens worden alle product prestaties gedocumenteerd. Daarnaast verzamelen we de feedback van de klant. Dit geeft Ferlin de laatste inzichten voor het eindontwerp.

stap 8: het eindproduct

Dit eindontwerp met de uiteindelijke verbeterpunten wordt met de juiste mensen besproken. Na dit overleg worden de laatste wijzigingen doorgevoerd. Vervolgens is het eindontwerp af! Tot slot wordt het product op de markt geplaatst en beschikbaar voor iedereen. Graag deelt Ferlin de nieuwste innovaties met u. 

Wilt u op de hoogte blijven van de innovaties van Ferlin?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Onze lopende innovaties

FERLIN ONE

nauwkeurig en gebruiksvriendelijk

One by Ferlin is de naam van de nieuwste doseermachine in ontwikkeling.  Ferlin werkt op dit moment aan een kleinere machine die veel  nauwkeuriger te werk gaat. Minimale afwijkingen in output en maximale gebruiksvriendelijkheid is het doel. Hier lees je over de weg naar innovatie met Ferlin One.

AUTOMATISCH KOPPELSTATION

robuust en betrouwbaar

Het huidige aanbod aan automatisch koppelstations wordt vernieuwd! De machine van Ferlin is zeer robuust en betrouwbaar. Door minimale handmatige besturing is het veelal op moeilijk bereikbare plekken te gebruiken en wordt dure vloeroppervlakte bespaard. Het nieuwe koppelstation is nauwkeurig, beperkt foutmarges en is overal integreerbaar.

Innovation by Ferlin